ALV 12 april 2021

ALV 12 april 2021

door | apr 15, 2021 | Algemeen

Op maandag 12 april 2021 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van G.Z. TriVia. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de vergadering online gehouden. Bij de vereniging waren in totaal circa 30 personen aanwezig.

De vergadering starte met een openingswoord door de voorzitter, Richard Meijer. Er werd teruggeblikt naar een moeilijk jaar, met diverse sluitingen van zwembaden door corona. Ook benoemd hij de goede ontwikkeling dat we inmiddels weer kunnen zwemmen.

Daarnaast was er ruimte voor een in memoriam van twee ex leden die ons vorig jaar zijn ontvallen; Lucie Hessels en Bas van Mierlo. Voor hen is eveneens een moment van stilte in acht genomen.

De vergadering staat traditioneel in het teken van het goedkeuren van de notulen, jaarverslag en financiele stukken. Daarnaast is er decharge verleent aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2020.

In de vergadering werd ook gesproken over sponsoring, een onderwerp waar G.Z. TriVia enorme stappen in kan maken. Na een korte brainstorm heeft een groep van vijf personen zich beschikbaar gesteld om hier buiten de vergadering informeel over te brainstormen.

Ook is er een wijziging in het bestuur geweest. Remco de Frankrijker is afgetreden en Marleen Kaemink is benoemd als bestuurslid vanuit de afdeling waterpolo. Ook bij de afdeling masterszwemmen is een wijziging doorgevoerd; Karin Doornbos is afgetreden en Margriet Pasma is benoemd.

Er was ook een bijzonder moment. Emmy in ’t Veldt is benoemd tot Lid van Verdienste van onze vereniging.

Afgesloten werd er met een dankwoord. Een dankwoord voor de aftredende bestuursleden, een dankwoord voor de afdelingspenningmeesters die medeverantwoordelijk waren voor de financiële stukken, een dankwoord voor de coronacoördinator en bovenal een dankwoord aan alle vrijwilligers die deze vereniging mede mogelijk maken.