Documenten

Documenten

Binnen G.Z. TriVia bestaan er een aantal vastgestelde documenten en regelingen. Wat mag u bijvoorbeeld van onze lesgevers verwachten? Stel u heeft een klacht, hoe te handelen? en hoe is de vereniging opgebouwd? In een aantal documenten worden deze zaken nader toegelicht.

Hieronder worden de volgende documenten nader toegelicht:

  • Gedragscode zwembranche
  • Beroepscode KNZB
  • Klachtenregeling G.Z. TriVia
  • Statuten G.Z. TriVia
  • Bestuursconvernant G.Z. TriVia

Documenten

Gedragscode zwembranche

Al onze lesgevers en trainers dienen zich te conformeren met de Gedragscode Zwembranche. G.Z. TriVia streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden tussen vrijwilligers, zwemmende leden en eventuele ouders/verzorgers.

Beroepscode KNZB

G.Z. TriVia is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Hierdoor vallen alle trainers van G.Z. TriVia automatisch onder het tuchtrecht van deze bond.  Binnen de reglementen van de KNZB is een beroepscode (reglement Q) vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de trainers en begeleiders zich dienen op te stellen binnen de vereniging.

Klachtenregeling G.Z. TriVia

Binnen G.Z. TriVia is een klachtenregeling van kracht. In elke vereniging en elke onderneming is er soms ontevredenheid. De klachtenregeling is opgesteld om te leiden in dergelijke gevallen en de juiste weg te wijzen. Tevens biedt het enkele voorwaarden en stappen tot het indienen van een klacht binnen de vereniging.

Statuten G.Z. TriVia

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van de vereniging. De statuten zijn opgesteld bij het oprichten van de vereniging en vastgelegd bij een notaris. De statuten zijn ingeleverd bij de Kamer van Koophandel, waar G.Z. TriVia als vereniging staat geregistreerd. 

Bestuursconvernant G.Z. TriVia

Binnen G.Z. TriVia is een bestuursconvernant opgesteld waarin opgesteld is hoe binnen G.Z. TriVia bestuurlijk gewerkt wordt. Dit document is vrij in te zien voor een ieder en wordt jaarlijks vernieuwd door het bestuur.

Gedragscode

Binnen G.Z. TriVia is er naast het bestuursconvernant ook een gedragscode voor alle leden. Hierin is beschreven hoe leden met elkaar, trainers en andere personen binnen het zwembad omgaan.