Contributie

Contributie Wedstrijdzwemmen

Binnen G.Z. TriVia wordt gewerkt met een jaarlijkse contributie. Het contributiejaar is van januari tot en met december. De contributie kan in één keer of via  automatische incasso termijnen betaald worden. Binnen de afdeling wedstrijdzwemmen is deze contributie ingedeeld op het aantal uren dat men per week zwemt.  De coördinatoren geven per maand of per twee maanden de stand van zaken door aan de ledenadministratie van de afdeling, zodat wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. De periodiek trainingsuren in het 50 meter bad te Drachten tellen met voor twee uren in de week.
Activiteit Prijs per jaar Prijs per maand
0 tot en met 2 uur € 394,20 € 32,85
2 tot en met 3 uur € 453,00 € 37,75
3 tot en met 4 uur € 511,80 € 42,65
4 tot en met 5 uur € 570,60 € 47,55
5 tot en met 6 uur € 629,40 € 52,45
6 tot en met 7 uur € 688,20 € 57.35
7 tot en met 8 uur € 747,00 € 62,25
8 tot en met 9 uur € 805,80 € 67,15
9 tot en met 10 uur € 864,60 € 72,05
10 tot en met 11 uur € 923,40 € 76,95
11 tot en met 12 uur € 982,20 € 81,85
Meer dan 12 uur € 1041,00 € 86,75
Gastleden* € 55,80 € 4,65
OC zwemmers** Vrijgesteld van contributie

*Gastleden: Dit zijn zwemmers die niet trainen bij G.Z. TriVia, maar wel namens G.Z. TriVia uitkomen bij wedstrijden.
**OC zwemmers: Dit zijn zwemmers die volledig trainen bij een OpleidingsCentrum van de KNZB en bij wedstrijden uitkomen voor ‘G.Z. TriVia’ of ‘OC – TriVia’.

Afdrachten

 

Buiten de contributie zijn er nog een aantal andere kosten. Omdat G.Z. TriVia lid is van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, dient elk lid hiervoor jaarlijks bondskosten te betalen. Dit bedrag worden in de eerste maand van het lidmaatschap en/of in elke eerste maand van het jaar geïnd.

De kosten voor een startvergunning zijn alleen van toepassing voor de zwemmers die wedstrijden (willen) zwemmen. De startvergunning is inclusief de bondskosten, dus deze zullen niet nogmaals los geïncasseerd worden.
Voor de zwemmers die eenmalig in het jaar een wedstrijd willen zwemmen bestaat er een dagstartvergunning. Deze is maar één dag geldig.

 

Afdracht Prijs Wanneer
Bondsafdracht € 19,55 Eenmaal per kalenderjaar
Startvergunning (Tot 12 jaar) € 21,30 Eenmaal per kalenderjaar
Startvergunning (12 jaar en ouder) € 61,25 Eenmaal per kalenderjaar
Dagstartvergunning €   8,40 Kosten zijn per dag
Overschrijvingskosten € 16,20 Bij overname van een startnummer