Ploegleiders

Ploegleiders bij TriVia

Binnen de afdeling wedstrijdzwemmen wordt tijdens wedstrijden gewerkt met ploegleiders. Ploegleiders zijn willekeurig geselecteerde ouders welke verantwoordelijk zijn voor de groep zwemmers en een gedeelte van de organisatie. Daarnaast ondersteunen zij de trainers in hun werkzaamheden.

Heeft u interesse om ploegleider te worden of heeft u vragen over ploegleider zijn? Dan kunt u altijd contact opnemen met het afdelingshoofd wedstrijdzwemmen!

Wat zijn de taken van een ploegleider?

 

 • Minimaal één van de ploegleiders vertrekt bij uitwedstrijden vanaf het Helperzwembad. Hier hoort hij/zij 20 minuten voor het officiële vertrek naar een wedstrijd, aanwezig te zijn.
 • Bij thuiswedstrijden dient de ploegleider een half uur voor het inzwemmen in het bad aanwezig te zijn!
 • Een van de ploegleiders heeft de leiding over het vervoer en deelt de auto’s in volgens de opgestelde vervoerslijst. Tevens draagt deze de zorg voor het innen van het vervoersgeld bij de zwemmers en het afdragen daarvan aan de chauffeurs.
 • Bij aankomst in het “gastzwembad” betaalt de ploegleider de startgelden van het aantal TriVia zwemmers (zie startlijst), neemt eventueel de startkaartjes in ontvangst en betaald zo nodig voor de extra programma’s. Elke trainer en elke ploegleider heeft een eigen programma.
 • Zijn er op het laatste moment zwemmers ziek gemeld, is er iemand zomaar niet komen opdagen of zijn er wijzigingen b.v. in een estafette, vul dat dan duidelijk in op het ziekte c.q. wijzigingsformulier en lever dat (zo spoedig mogelijk (30 minuten) voor de aanvang van de wedstrijd in bij het jurysecretariaat.
 • De ploegleider is ervoor verantwoordelijk dat de zwemmers op tijd bij de start aanwezig zijn. Hierbij let de ploegleider erop dat de zwemmer in de juiste serie, op de juiste baan klaar staat. Als er gewerkt wordt met een zgn. voorstart, dan zorgt de ploegleider dat de zwemmers hier op tijd aanwezig zijn.
 • De ploegleider is verantwoordelijk voor de ploeg: Zorgt ervoor dat de zwemmers zich aan de gewone fatsoensregels houden en de regels van het zwembad. Ook verzoekt de ploegleiding aan de meegekomen ouders en overige supporters om zich afzijdig van de ploeg te houden indien dit nodig is.
 • De ploegleider houdt toezicht op datgene wat de zwemmers eten en drinken. Koolzuurhoudende dranken zijn tijdens de wedstrijd niet toegestaan evenals snoepen en veel eten. Spreek de zwemmers erop aan dat ze voldoende drinken en na de race iets eten.
 • Na afloop van de wedstrijd controleren of er geen spullen vergeten worden en de rommel op (laten) ruimen.

Belangrijke punten voor ploegleiders

 

 1. Voor de ploegleider(s) is er een ploegleiderstas beschikbaar. Hierin zitten o.a. shirts, een map met inschrijvingen en benodigde formulieren en de startgelden. Er wordt contact opgenomen met de ploegleider(s) over het ontvangen van deze tas.
 2. Gaan er trainers mee vanaf het Helperbad? Zij hoeven niet zelf te betalen, dit kan van het meegegeven geld.
 3. Zwemmers op vast vervoer die verzuimd hebben zich op tijd voor het vervoer af te melden moeten WEL vervoersgeld afdragen. Dit geld kan uit het voorschot gehaald worden en aan de betreffende chauffeur worden betaald. Dit graag op de lijst met uitgaven, met naam van de zwemmer, vermelden.
 4. Overleg met de trainers(s) wanneer je een zwemmers afmeldt wanneer deze niet is verschenen in het zwembad.
 5. Een van de ploegleiders assisteert zo nodig bij het klokken (alleen indien de trainer dit nodig vindt) de ander let erop dat de zwemmers (jong en oud) op tijd naar de start gaan.
 6. Wanneer er geen consumptiebonnen zijn verstrekt of wordt er niets aangeboden door de organiserende vereniging, dan kan een ploegleider van het geld consumpties voor de trainers en zichzelf kopen.
 7. De ploegleider noteert op het formulier voor de uitgavenverantwoording wat hij heeft uitgegeven van het verstrekte geld, stopt de startlijst in de enveloppe met het retourgeld en vermeldt eveneens zijn naam.
 8. De ploegleider levert de ploegleiderstas met retourgeld en papieren het liefst zo snel mogelijk nog bij Marjan Hoving in.
 9. Bij een klein aantal wedstrijden worden oorkondes verstrekt die nog ingevuld moeten worden. Deze moeten in de ploegleiderstas.

Handig om als ploegleider (mee) te hebben:

 • stopwatch, liefst met tussentijdmogelijkheden
 • klembord + pen en potlood (voor schrijven op nat papier)

Juryleden

Wanneer je bent opgesteld als jurylid voor een bepaalde wedstrijd, en kinderen hebt die op het vaste vervoer staan, dien je dit even te melden bij Marjan Hoving.