Contributie Leszwemmen

Contributie Leszwemmen bij G.Z. TriVia

Binnen G.Z. TriVia wordt gewerkt met een jaarlijkse contributie. Het contributiejaar is van januari tot en met december. De contributie kan in één keer of via een automatische incasso via maandelijkse (12) termijnen betaald worden. Bij de maandelijkse termijnen vindt na de contributievaststelling op de ALV een inhaal plaats over de reeds verstreken maanden van het lopende contributiejaar. Mocht u lopende het jaar lid worden, dan is alleen contributie verschuldigd over de maanden dat u lid bent.

Wanneer u gebruik kunt maken van de betaling via Stichting Leergeld, wilt u dit dan aan de coördinator van het leszwemmen melden. Dit kan via een aantekening op het aanmeldformulier.

Overzicht contributie leszwemmen

Activiteit Prijs per jaar Prijs per maand
Drie kwartier zwemles ABC € 330,00 € 27,50
Twee keer per week zwemles ABC € 450,00 € 37,50
Zwemvaardigheidsdiploma’s één keer per week € 276,00 € 23,00
Zwemvaardigheidsdiploma’s twee keer per week € 396,00 € 33,00

Afdrachten

Buiten de contributie zijn er nog een aantal andere kosten. Omdat G.Z. TriVia lid is van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, dient elk lid hiervoor jaarlijks bondskosten te betalen. Dit bedrag word in de eerste maand van het lidmaatschap en/of in elke eerste maand van het jaar geïnd.

Het diplomageld is enkel van toepassing als het kind gaat diplomazwemmen. Het diplomageld is voor een diploma en ranja, patat en een snack.

 

Afdracht Prijs Wanneer
Bondskosten € 19,55 Eenmaal per kalenderjaar
Diplomageld € 15,- Bij het diplomazwemmen