Contributie Leszwemmen

Contributie Leszwemmen bij G.Z. TriVia

 

Binnen G.Z. TriVia wordt gewerkt met een jaarlijkse contributie. Het contributiejaar is van januari tot en met december. De contributie kan in één keer of via een automatische incasso via maandelijkse (12) termijnen betaald worden. Bij de maandelijkse termijnen vindt na de contributievaststelling op de ALV een inhaal plaats over de reeds verstreken maanden van het lopende contributiejaar.

Met ingang van januari 2020 is 2,5% inflatiecorrectie (incl. afronding) doorberekend, overeenkomstig het besluit door de ALV in het verleden. Op de ALV van 2020 wordt de contributie van 2020 definitief vastgesteld.

Wanneer u gebruik kunt maken van de betaling via Stichting Leergeld, wilt u dit dan aan de coördinator van het leszwemmen melden. Dit kan via een aantekening op het aanmeldformulier.

Overzicht contributie leszwemmen

Activiteit Prijs per jaar Prijs per maand Bijzonderheden
Half uur zwemles ABC € 246 € 20,50 Alleen voor kinderen die zwemles op maandag hebben.
Drie kwartier zwemles ABC € 303 € 25,25
Twee keer per week drie kwartier € 432 € 36
Twee keer per week half uur € 393 € 32,75 Dit betreft kinderen die zwemles ABC op maandag én een andere dag hebben.
Zwemvaardigheids-diploma’s € 252 € 21
Overige diploma’s € 192 € 16 Diploma’s snorkelen, synchroonzwemmen en plankspringen.

Afdrachten

Buiten de contributie zijn er nog een aantal andere kosten. Omdat G.Z. TriVia lid is van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, dient elk lid hiervoor een bondsafdracht en regiobijdrage te betalen. Beide bedragen worden in de eerste maand van het lidmaatschap en/of in elke eerste maand van het jaar geïnd.

Het diplomageld is enkel van toepassing als het kind gaat diplomazwemmen. Het diplomageld is voor een diploma en ranja, patat en een snack.

 

Afdracht Prijs Wanneer
Bondsafdracht € 13,45 Eenmaal per kalenderjaar
Regiobijdrage € 3,85 Eenmaal per kalenderjaar
Diplomageld € 15,- Bij het diplomazwemmen