De Corona wedstrijdcoördinator

 

De KNZB schrijft voor dat er bij iedere vereniging een Corona wedstrijdcoördinator bij de wedstrijden aanwezig is. Bij Trivia kiezen we ervoor dat deze rol door de aanvoerder of teamcoördinator (bij de jeugd) wordt ingevuld. Hij/zij kan de rol ook delegeren binnen het eigen team. In het rooster op de website is aangegeven welk team bij welke wedstrijden zorgt voor de corona wedstrijdcoördinator. 

Dit document is de instructie voor de Corona wedstrijdcoördinator.

 

Volgens het corona wedstrijdprotocol van TriVia is de Corona wedstrijdcoördinator: “eindverantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de wedstrijden als het gaat om het naleven van dit protocol en de richtlijnen van het zwembad.” Hij of zij kent het corona wedstrijdprotocol van TriVia en het corona wedstrijdprotocol van de KNZB en assisteert bij, en ziet toe op, de naleving hiervan.

 

Aandachtspunten:

  • Zonder deze Corona wedstrijdcoördinator kan een scheidsrechter beslissen de wedstrijd niet te laten doorgaan, dus zorg alsjeblieft dat als je zelf niet kunt iemand anders deze rol oppakt.
  • Je bent, net als bij een jury dienst, 10min voor de start van je dienst aanwezig en 20 min als het de eerste wedstrijd van de dag betreft.
  • Je draagt een geel hesje (aanwezig in het materialenhok in het zwembad), zodat je herkenbaar bent als corona coördinator.
  • Een belangrijke taak is het opvangen van de teams en scheidsrechters bij binnenkomst en dan even uitleggen hoe de routing/logistiek werkt. 
  • Strak toezien op het kwartier voor de wedstrijd, teams mogen niet eerder naar binnen. 
  • Publiek is niet welkom, uitsluitend bezoekende rijdende ouders van jeugdspelers mogen kijken op de tribune.
  • Verzoek aan brengende en halende ouders van TriVia om te wachten in de autos of op afstand van ingang. 
  • De teams mogen niet te vroeg naar de tribune, om te voorkomen dat ze zich daar als publiek gaan gedragen. Het is de bedoeling dat ze daar 5 a 10 minuten de tijd hebben om zich om te kleden (zwemkleding is al aan) en de hun spullen in te tas te doen. Let dus op de timing van het naar de tribune laten gaan, vooral wanneer voorgaande wedstrijden uitlopen!
  • Spreek mensen op de tribune aan als ze zich als supporters gaan gedragen of te weinig afstand houden.

 

Als je vragen hebt over je rol of het protocol, neem dan contact op met een van de WPC leden.

 

Bedankt voor je inzet, die het mogelijk maakt om in deze tijd waterpolowedstrijden te spelen!