Corona waterpolo wedstrijdmaatregelen

Corona protocol waterpolo wedstrijden TriVia

In dit corona protocol zijn de richtlijnen opgenomen zoals die van toepassing zijn tijdens de waterpolo wedstrijden in het Helperzwembad te Groningen. We vragen eenieder kennis te nemen van dit protocol en de richtlijnen na te leven. Dit protocol beperkt zich tot specifieke lokale richtlijnen, die een aanvulling vormen op het algemene protocol dat is opgesteld door de KNZB. Het  is mede gebaseerd op de algemene richtlijnen die gelden voor sportbeoefening in het Helperzwembad. Dit protocol is gepubliceerd en wordt zo nodig geüpdatet op de website van TriVia.

Algemeen

1. Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

2. Spelers, begeleiders, officials en toeschouwers blijven thuis bij corona gerelateerde klachten, in afwachting van een testuitslag, of gedurende quarantaine. Een wedstrijd wordt door de KNZB afgelast indien één van de teams in quarantaine is.

3. Spelers, begeleiders, officials en toeschouwers van 13 jaar en ouder houden te allen tijde 1,5 m afstand, onderling en ten opzichte van jongere kinderen. Deze regel vervalt uitsluitend tijdens de wedstrijd, in het water.

4. Het naleven van deze richtlijnen vraagt oplettendheid en discipline van alle betrokkenen. Waar nodig spreken we elkaar aan op ongewenst gedrag.

5. De corona wedstijdcoördinator is eindverantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de wedstrijden als het gaat om het naleven van dit protocol en de richtlijnen van het zwembad.

6. Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

7. Met betrekking tot mondkapjes is een dringend advies (geen verplichting) gegeven tot het dragen van mondkapjes in publiek toegankelijke ruimtes. Voor het zwembad hebben we het hier dan over: Entree, trappenhuizen, tribune en kantine (laatste twee indien deze weer geopend worden). In kleedkamers en de zwemzaal is het niet nodig om deze te dragen

 

Sporters en begeleiders

 1. Badkleding thuis aandoen (i.v.m. beperkte mogelijkheden in de kleedkamers en doorstroming tussen de verschillende groepen en de looproutes).
 2. Coaches en sporters mogen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd naar binnen.
 3. Ben je eerder, dan wacht je buiten (op 1,5 meter van elkaar), voorkom groepsvorming.
 4. Bij binnenkomst desinfecteer je je handen met handgel.
 5. Je loopt naar de aangewezen plek voor thuis en uit teams op de tribune (zie tekening) en kleed je daar om (badkleding is al aan).
 6. Kleding, schoeisel en jassen neem je mee in een tas (geen losse spullen). Geen kleding of spullen in de kleedkamers achterlaten.
 7. Bij aanvang van de wedstrijd loop je via de tribune naar de zwemzaal (zie tekening).
 8. De tassen dienen neergezet te worden op de daarvoor aangewezen plek (zie tekening).
 9. De warming-up voor de uit- en thuisteams kan niet in het zwembad plaatsvinden. Dit kan buiten gedaan worden.
 10. Bij voor- en nabespreking van een wedstrijd dient de 1,5 meter norm ook in acht te worden genomen. Voor- en nabesprekingen dienen eveneens buiten plaats te vinden.
 11. De spelers worden geacht direct te water te gaan.
 12. Tijdens rustmomenten, wisseling van speelhelft en time-out (in en buiten het water) en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen. Voor de volwassenen (18 jaar en ouder) op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm aangehouden.
 13. Bij de spelersstoelen staan emmers gevuld met chloorwater uit het zwembad om de stoelen te desinfecteren.
 14. Verlaat na de wedstijd de zwemzaal.
 15. Douchen na de wedstrijd is niet toegestaan.
 16. Na de wedstrijd dienen spelers zich snel om te kleden in de aangewezen kleedruimtes. Let op, er mogen maximaal 6 spelers aanwezig zijn in een kleedkamer. De overige spelers dienen in de zwemzaal in de daarvoor aangewezen vakken te wachten (zie tekening).
 17. Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd klaar is, de sporter meetelt als publiek en de 1,5 meter-norm moet aanhouden.

 

Toeschouwers

 • Toeschouwers zijn niet toegestaan in het zwembad, behoudens begeleiders/chauffeurs van jeugdspelers (t/m 17 jaar) van bezoekende teams

 

Kantine

 • De kantine is gesloten.

 

Officials

 1. Officials kleden zich thuis om.
 2. De jury neemt plaats aan de jurytafel conform de plek aangegeven op de tekening en neemt hierbij de 1,5 meter norm in acht.
 3. De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd.
 4. Scheidsrechters mogen net als de spelers 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd de zwemzaal betreden en dienen na afloop van de wedstrijd de zwemzaal te verlaten.

Aanvullend op de het corona protocol van TriVia, heeft de waterpolo afdeling in onderstaand figuur weergegeven hoe om te gaan met Covid19 en waterpolo wedstrijden. Mochten dingen onduidelijk zijn neem dan contact op met de corona wedstrijd coördinator heeft en hij of zijn zal de gevraagde toelichting geven.

De KNZB schrijft voor dat er bij iedere vereniging een Corona wedstrijdcoördinator bij de wedstrijden aanwezig is. Bij Trivia kiezen we ervoor dat deze rol door de aanvoerder of teamcoördinator (bij de jeugd) wordt Ingevuld. 

De taak van de Corona wedstrijdcoördinator is eenvoudig: 

 1. Hij of zij is 15 minuten eerder dan ingeplande jury activiteiten in het zwembad
 2. Hij of zij kent het corona protocol van TriVia en assisteert bij, en ziet toe op, de naleving hiervan.

Een uitgebreide taakomschrijving vind je hier.