Reactie bestuur sluiting Helperzwembad

Op donderdag 3 februari 2022 werd ons medegedeeld dat het Helperzwembad zou sluiten voor ongeveer één week wegens een tekort aan personeel. Hierover hebben we u bericht op onze website. In dit bericht is eveneens aangegeven dat er nog een inhoudelijke reactie zou komen, deze leest u hieronder. Deze reactie is eveneens verstuurd aan de directie van Sport050.

Geachte Mevr M. Gelling,

Met grote teleurstelling hebben wij op donderdag 3 februari 2022 kennisgenomen van het besluit van de directie van Sport050 om vanaf vrijdag 4 februari 2022 het Helperzwembad te sluiten wegens een tekort aan eigen personeel.
Als bestuur van de Groninger Zwemsportvereniging TriVia vertegenwoordigen wij onze leden en hun belangen.

In december 2021 werden door de Rijksoverheid opnieuw zware coronamaatregelen aangekondigd. Belangrijkste maatregel was een avondlockdown, waarbij onze verenigingsactiviteiten opnieuw voor 90% moesten worden stilgelegd. Later kwam er een versoepeling waarbij zwemlessen wel doorgang konden vinden. Helaas viste onze vereniging hier opnieuw achter het net: al onze zwemlessen vinden plaats na 17:00 uur.
Al met al heeft dit opnieuw grote consequenties gehad voor onze vereniging: een afname van leden, financiële tegenvallers en een verminderde ledenbinding met onze vereniging.

Wij waren dan ook zeer verheugd dat op 15 januari 2022 de maatregelen dusdanig versoepeld werden dat al onze verenigingsactiviteiten weer konden starten. Amper drie weken later kiest Sport050 ervoor om één van haar baden opnieuw te sluiten, met de verwachting voor één week.

Wij hebben er begrip voor dat Sport050 haar eigen activiteiten niet voortzet, hier is immers meer personeel voor nodig. In het telefonisch overleg wat onze voorzitter met u op donderdag avond j.l heeft gehad is deze teleurstelling dan ook kenbaar gemaakt en gevraagd om toch nog mee te denken in oplossingen om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Hieronder een nadere specificatie.

Afgelasten van onze verenigingsactiviteiten
Het afgelasten van onze verenigingsactiviteiten slaat als een bom in. Het is bij
Sport050 bekend dat sportverenigingen, dit onderkent zij zelf ook, een zeer zware tijd hebben. Voor het mogelijk maken van onze trainingen is het Sport050 haar eigen beleid dat er één medewerker van Sport050 aanwezig is in het zwembad. Dit is een significant lager aantal dan zij nodig heeft voor het uitvoeren van eigen activiteiten. In haar communicatie naar de vereniging stelt Sport050: “Het Helperzwembad sluiten we omdat […] het sluiten van dit zwembad de minste verstoringen veroorzaakt”. Hierin wordt voornamelijk gekeken naar de verstoringen in de eigen activiteiten en niet naar de verenigingsactiviteiten. Wekelijks huren wij 35 uur aan badwater in het Helperzwembad. Tegenover 5 uur in de Parrel en 4 uur in Kardinge betreft dit 80% van onze uren. Dit zijn 35 uren waar wij, met de verwachting van een sluiting van één week, enorm in benadeeld worden.
Het afgelasten van de verenigingsactiviteiten brengt nog een paar problemen met zich mee voor onze vereniging: wedstrijden gaan door, maar trainingen niet. Hierdoor loopt de voorbereiding enorm spaak. Ook onze kantine wordt noodgedwongen gesloten, hetgeen een gemis geeft in de omzet.

Wijze van afgelasten
Op donderdag 3 februari 2022 gingen geruchten de ronde dat het Helperzwembad zou sluiten. Hierop hebben wij direct onze contacten binnen Sport050 benaderd. Bij ziekte van onze vaste contactpersoon, hebben wij zoals eerder aangegeven ook telefonisch contact gezocht met de directeur van Sport050. Om 16:59 uur ontvingen wij, evenals alle andere hurende partijen, een officieel schrijven van Sport050. Dit schrijven hebben wij integraal op onze website gepubliceerd. Zoals eerder in deze brief benoemd is de grondslag vooral gericht op de eigen activiteiten en wordt er ons inziens onvoldoende aandacht besteed aan de consequenties van de sluiting voor de vereniging. Daarnaast zijn
we teleurgesteld dat het pas aan het einde van de middag bekend was welke definitieve consequenties dit had voor onze vereniging. Als laatste is in de communicatie geen enkel alternatief besproken, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan extra badwater in andere accommodaties om de verenigingsuren op te vangen.

Samenwerking met de vereniging
De reden dat wij in de vorige alinea spreken over “definitieve consequenties” is dat we direct na het opstarten van de geruchten contact hebben gezocht met Sport050. Hierin hebben we getracht oplossingen aan te dragen om de verenigingsactiviteiten doorgang te laten vinden. In eerste instantie met de insteek dat er maar één medewerker nodig is, maar we hebben bijvoorbeeld voorgesteld om het bad zelf te openen en te sluiten. Immers: onze vereniging heeft de beschikking over eigen middelen om het bad in te komen en de
betreffende trainers zijn hier ook voor opgeleid. Wij zijn zelfs bereid dit te doen voor andere verenigingen die regulier gebruik maken van het Helperzwembad, zij zwemmen immers (vrijwel) gelijktijdig met onze vereniging. Voor Sport050 was dit geen optie.
We trachten al jaren de samenwerking met Sport050 op het vlak van openstelling van accommodaties en personele samenwerking te verbeteren. Hoewel de samenwerking op vele andere vlakken sterk verbeterd is, blijven deze twee vlakken enorm achter.
Het is voor ons als vereniging bijvoorbeeld niet mogelijk om op feestdagen gebruik te maken van de locaties en ook in vakanties hebben recreatieve activiteiten vaak voorrang op de verenigingsactiviteiten. Op personeel vlak hebben we enkele voorbeelden uit andere gemeenten waarbij succesvol wordt samengewerkt door vrijwilligers uit de vereniging en personeel uit het zwembad bij elkaar op de werkvloer in te zetten. Dit versterkt zowel de vereniging als het zwembad. Hiertoe hebben wij al enkele malen een oproep gedaan, helaas is Sport050 op deze oproep nog nooit ingegaan.

Middels deze brief maken wij bezwaar tegen de beslissing om het Helperzwembad de komende dagen te sluiten voor verenigingsactiviteiten, willen we kijken hoe we samen de verenigingsactiviteiten wél kunnen laten doorgaan, vragen we ons af waarom er geen gebruik wordt gemaakt van de door ons aangedragen oplossing en doen we opnieuw een oproep tot operationele samenwerking.

De inhoud van deze brief zullen wij eveneens ter beschikking stellen aan onze leden en publiceren op onze website.

Namens het bestuur van de Groninger Zwemsportvereniging TriVia,
Namens haar leden,

Richard Meijer

Bestuursvoorzitter, Groninger Zwemsportvereniging TriVia