Brief naar wethouder

Gisteren (4 november 2020) publiceerden wij een nieuwe corona update naar aanleiding van de persconferentie op 3 november 2020. Behalve de sluiting van de zwembaden voor twee weken, meldden wij hierin van voornemen te zijn om de Wethouder Sport in de gemeente Groningen te benaderen.

Vandaag is er door de voorzitter van G.Z. TriVia een brief gestuurd naar de wethouder, welke hieronder in zijn geheel te lezen is.

Groningen, 5 november 2020

Beste wethouder Jongman,

Namens het bestuur van de Groninger Zwemsportvereniging TriVia wil ik onderstaande graag met u delen.

Met grote verbazing en zeer zeker ook met grote teleurstelling heb ik het besluit van het kabinet aangehoord rondom de extra maatregel de zwembaden te sluiten. Na een periode van ruim tweeënhalve maanden in het voorjaar waarin wij onze leden geen zwemactiviteiten hebben kunnen aanbieden zijn we samen met Sport050 heel druk bezig geweest om middels de juiste protocollen het zwemmen zo veilig mogelijk te maken.

Hier is enorm veel energie in gestoken en ik mag dan ook wel zeggen dat dit goed gelukt is en we trots mogen zijn dat we in deze samenwerking het veilig zwemmen mogelijk hebben gemaakt.

Vanuit alle kanten horen we dan ook dat zwemmen in deze covid-19 periode dan ook een ontspannende en veilige wijze van sporten en bewegen is. Dat de competities zijn stilgelegd begrijpen we en zullen we dan ook zeker accepteren. Wat we niet begrijpen is het besluit van deze week om de zwembaden te sluiten waarbij er eerst nog een bericht is gedeeld dat de zwemlessen van kinderen tot en met 12 jaar wel door zouden kunnen gaan.
Deze tegenstrijdigheid lijkt een miscommunicatie te zijn tussen de Rijksoverheid en de aanwijzingsbrief welke met de veiligheidsregio’s is gedeeld. Heel vervelend omdat met name de jeugd in Groningen, zowel bij G.Z. TriVia als bij alle andere zwemaanbieders, hierdoor gedupeerd worden en het zwemmen als bewegingsactiviteit wordt ontnomen. In ons nauwe contact met Sport050 horen we ook onbegrip voor de genomen maatregel de zwembaden te sluiten.

Naast het feit dat we onze leden en inwoners van Groningen het zwemmen ontnemen is dit ook financieel weer een aderlating voor onze vereniging. Het ledenaantal is dit jaar al verminderd en zal hierdoor nog verder teruglopen immers er is nog weinig perspectief wanneer we weer vol aan het zwemmen kunnen en wedstrijden spelen.

In de media zie ik verschillende berichten voorbij komen dat er toch veiligheidsregio’s uitzonderingen willen maken en de mogelijkheid willen bieden om met name de activiteiten voor de jeugd maar ons inziens ook het banenzwemmen mogelijk te maken en derhalve de zwembaden voor deze activiteiten open te stellen.
Het ligt in de verwachting dat het niet bij deze 2 weken zal blijven en we langer moeten gaan wachten om onze zwemactiviteiten weer voort te zetten. Wellicht is het te veel gevraagd maar ik zou u toch willen meegeven om te kijken of er binnen deze maatregelen het toch mogelijk zou kunnen zijn en in goed overleg met Sport050 de zwembaden op hele korte termijn weer open te stellen.
Aangezien alle andere sporten wel doorgang mogen vinden zien wij hier dan ook dat er met twee maten wordt gemeten. Er is vanuit diverse onderzoeken gebleken dat zwemmen een van de meest veilige sporten is in kader van het overdragen van het virus. Daarnaast kan het publieke karakter van een zwembad ontnomen worden, wanneer enkel het ‘dagjes’ publiek geweigerd wordt. Ook is al langer bekend dat de jeugd veiliger is voor het virus, zij worden nu opnieuw gedupeerd, ten opzichte van hun klasgenoten welke een andere sport beoefenen (binnen of buiten).

Als laatste het zwemonderwijs, dit verdient een speciale overweging. Het leren van zwemmen is in Nederland hetzelfde als leren fietsen: Iedereen doet het. Maar hierbij is herhaling essentieel. In de eerdere sluiting van de zwembaden in het voorjaar hebben wij helaas gemerkt dat wij bij een aantal kinderen een terugval optrad in het uitvoeren van de geleerde vaardigheden. Dit was erg zonde. Wij voorzien dit nu weer. Dit is demotiverend voor de kinderen, maar pakt ook hun plezier in de sport weg. Het uitzicht van het halen van een diploma wordt telkens onderbroken en uitgesteld, iets wat we moeten voorkomen in een stad waar plezier in sport hoog in het vaandel staat.

Wij zouden het erg op prijs stellen als u deze argumenten wilt delen met de veiligheidsregio om samen te kijken welke mogelijkheden er zijn om zwemmen weer mogelijk te maken net als alle sporten in de Gemeente Groningen. Iedere inspanning van u wordt uiteraard zeer gewaardeerd. Wij staan natuurlijk open om ons aandeel te leveren in een gezamenlijke samenwerking om dit zwemmen weer mogelijk te maken.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Richard Meijer
Voorzitter TriVia

Richard Meijer

Voorzitter, G.Z. TriVia