HOE KOMT DE NIEUWE TEAMINDELING VOOR DE JEUGD TOT STAND?

We moeten elk jaar voor 1 mei bij de KNZB aangeven met welke teams we het volgende seizoen aan de competities gaan meedoen. In de weken daarvoor gaan we daarom puzzelen met mogelijke teamindelingen. Daarbij streven we ernaar dat elke speler op het juiste niveau kan spelen. En we willen voorkomen dat teams met te weinig of teveel spelers komen te zitten. Hieronder lichten we toe hoe dit proces verloopt. Met vragen en opmerkingen kun je terecht bij de leden van de jeugdcommissie, rechtstreeks of via jeugdcommissiewaterpolo@trivia.nl.

Welke teams zijn er?

TriVia doet mee in verschillende regionale jeugdcompetities; zie link. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar leeftijdscategorieën, variërend van F (tot 9 jaar) tot en met B (tot 17 jaar). Het geboortejaar is bepalend, oftewel je leeftijd op 1 januari in het betreffende seizoen. Als je bijvoorbeeld in december (of eerder) 13 wordt, dan mag je niet meer uitkomen in de D-competitie (tot 13 jaar), maar dat mag wel als je in januari (of later) 13 wordt. Je mag (ook) in een oudere leeftijdscategorie spelen, niet in een jongere. De teams zijn soms gemengd en bestaan soms uit alleen meisjes of jongens; dit hangt af van de mogelijkheden per leeftijdscategorie. Met de huidige omvang en opbouw van onze jeugdafdeling kunnen we per leeftijdscategorie meestal één team maken, soms twee.

Naast de regionale jeugdcompetities zijn er ook landelijke jeugdcompetities. Hier doen enkele regionale teams aan mee (op dit moment in de leeftijdscategorieën C en B), die worden samengesteld uit spelers van verschillende verenigingen in Noord-Nederland. De trainers/coaches van het RTC Waterpolo gaan over de selectie en nodigen hiervoor spelers uit.

Kun je in twee teams spelen?

Ja, dat kan en is soms ook wenselijk. Je mag alleen meedoen bij een ander team in dezelfde of een hogere leeftijdscategorie. En de wedstrijden moeten natuurlijk niet overlappen. We onderscheiden twee vormen: incidenteel en structureel.

Voor alle teams is het fijn als er af en toe een speler van een ander team kan invallen of bijspringen. Als speler kan dit ook leuk zijn, omdat je dan kennis maakt met een ander team/niveau. We verwachten in principe van alle spelers dat ze bereid zijn om incidenteel, op verzoek, mee te doen bij een ander team.

Voor de meer ambitieuze spelers kan het interessant zijn om structureel in twee teams te spelen. Je kunt je dan meer uit je sport halen, je sneller ontwikkelen. Maar het moet natuurlijk wel passen bij je mogelijkheden, zowel sportief als praktisch. Daarom gebeurt dit altijd pas na overleg tussen speler/ouders en trainers/coaches.

Wie en wat bepaalt de teamindeling?

De waterpolo jeugdcommissie voert de regie over het proces en zorgt voor een optimale communicatie en informatie uitwisseling. Die informatie komt om te beginnen van de ledenadministratie: een lijst met alle jeugdleden en hun geboortedata. Hieruit blijkt wie het komende seizoen in welke leeftijdscategorie(en) mag spelen en dus over hoeveel spelers we per leeftijdscategorie kunnen beschikken. Daarnaast vragen we alle spelers/ouders aan te geven wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Het gaat dan vooral om ambitieniveau (eventueel in twee teams spelen) en beschikbaarheid (om mee te doen aan wedstrijden en trainingen). De trainers/coaches hebben een beeld van alle spelers qua talent en ontwikkeling (benieuwd welk beeld? vraag het ze!). Zij bepalen gezamenlijk welke teamindeling, rekening houdend met alle genoemde factoren, het beste is voor TriVia.

Wat zijn de stappen in dit proces?

Nadat alle informatie is verzameld, gaan de trainers/coaches in overleg. Voor 1 mei wordt bij de KNZB aangegeven met welke teams (aantal per leeftijdscategorie) we aan de competitie mee gaan doen. De bijbehorende teamindeling wordt vervolgens gedeeld met alle leden/ouders. In bijzondere gevallen kan er daarna nog in onderling overleg definitief worden bepaald wat de beste plek is voor een speler. Per team wordt bepaald wie de teamleiding en de coaching op zich nemen. Tenslotte is er voor de start van het nieuwe seizoen per team een kick-off bijeenkomst om kennis te maken, vragen te bespreken en afspraken te maken.