Privacy

De Groninger Zwemsportvereniging TriVia (hierna genoemd: G.Z. TriVia) hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd: AVG)
van toepassing zijn en ook binnen Nederland gehandhaafd worden. Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer in Nederland. Gezien deze nieuwe
wetgeving heeft G.Z. TriVia nader uitgeschreven hoe zij omgaat met persoonsgegevens en geeft zij regels hoe zij de
privacy in het zwembad wilt bewaken

Uw persoonsgegevens

G.Z. TriVia vraagt van al haar (aspirant-)leden een aantal persoonsgegevens. Het gaat hier om de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens (IBAN en BIC);
 • Gezondheidsgegevens.

Deze gegevens heeft zij nodig om haar leden te kunnen administreren, contributie te innen en de zwemsport te laten beoefenen. Onderdeel van deze persoonsgegevens zijn ook gezondheidsgegevens. Het gaat hier om gegevens die relevant zijn aan de zwemsport en voor de trainer essentieel zijn om te weten. In de Privacy Policy is volledig beschreven op welke wijze gegevens verwerkt worden. G.Z. TriVia heeft met elke verwerker van persoonsgegevens een overeenkomst gesloten waarin staat hoe zij met deze gegevens mogen omgaan.

Jeugdleden

Een groot gedeelte van de leden van G.Z. TriVia zijn onder de 16 jaar. Volgens de AVG dient hun ouder/verzorger toestemming te geven voor het verwerken van persoonsgegevens en het onderschrijven van de Privacy Policy. Dit doen de ouders/verzorgers reeds via het aanmeldformulier. Zodra de kinderen de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt zullen zij echter zelf toestemming moeten geven. Zij ontvangen hiertoe een mutatieformulier om in te leveren.

Regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames

Om de privacy van onze leden en vrijwilligers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor eigen leden en bezoekers aan onze trainingen.

 • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf in het zwembad, maar er mogen geen andere leden of vrijwilligers herkenbaar te zien of te horen zijn.
 • Het is niet toegestaan om tijdens trainingen foto- of filmopnames van anderen te maken. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene én aan de aanwezige trainer. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.
 • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of
  filmopnames van die persoon maken. Óók van kinderen mag u zonder toestemming geen foto- of filmopnames maken. Dit in overeenstemming met de huisregels van de zwembaden in Groningen.
 • Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto / film zichtbaar zijn. Het gebruik van verborgen camera’s is tevens niet toegestaan.
 • G.Z. TriVia heeft middels haar Algemene Voorwaarden (waarvoor getekend wordt bij aanmelding) toestemming gekregen van haar leden tot het maken en publiceren van foto’s.
 • Bij wedstrijden en activiteiten kunnen bovenstaande regels minder streng worden gehandhaafd; desondanks stelt de AVG dat dergelijke activiteiten geen verschil maken in het vragen naar toestemming.

Regels voor het gebruik van social media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van G.Z. TriVia vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in het zwembad hebt gemaakt op social media zetten. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

 • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen.
 • Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film
  verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat u, andere leden of bezoekers van/bij G.Z. TriVia kan schaden.

Privacy Policy

Onze volledige privacy policy is hier te lezen.

Mochten er naar aanleiding van deze pagina, of onze Privacy Policy, nog vragen zijn, da kunnen deze gericht worden aan privacy@trivia.nl