100 dagen tot de Nationale Sportweek

Wat is de Nationale Sportweek?

De NOC*NSF Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement van de NOC*NSF dat sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral ook hoe leuk sporten en bewegen is. Iedereen, jong en oud, kan deze week kennis maken met (nieuwe) sporten. De Nationale Sportweek in Groningen vindt plaats van vrijdag 16 tot en met zondag 25 september 2022.

Inspiratiebijeenkomst Sportaanbieders

150 dagen voorafgaand aan de Nationale Sportweek is er een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor Sportaanbieders. Onze vereniging heeft deelgenomen aan deze bijeenkomst en bestuurslid Jetze de Groot heeft hier eveneens een presentatie gegeven. 

Artikel website Sport050

Naast de presentatie op de inspiratiebijeenkomst is er ook een interview afgenomen met Jetze de Groot. Dit interview gaat voornamelijk over de ervaringen van onze vereniging met de Nationale Sportweek en is ter inspiratie van anders sportaanbieders. Het interview is te lezen op de website van Sport050 en is de aftrap van de laatste 100 dagten tot de Nationale Sportweek in 2022.

Nog 100 dagen…

… En dan start de Nationale Sportweek. Vanzelfsprekend worden hier binnen onze vereniging ook activiteiten voor georganiseerd. Hier komen we later op terug. Stay tuned!