Informatie COVID-19 (Corona) virus

Update 15 mei 2020:

Komende week wordt er weer gestart met diverse voorzorgsmaatregelen. Alle maatregelen binnen G.Z. TriVia zijn te vinden op https://www.trivia.nl/corona/. Leden worden via de eigen afdeling geïnformeerd over de start van de trainingen.

Deze updates zullen niet verder bijgewerkt worden.

Update 27 april 2020:

Op dinsdag 21 april 2020 is aangekondigd dat de bestaande maatregelen voor jeugd zullen worden versoepeld bij buitensporten. Op dit moment heeft G.Z. TriVia geen beschikking over een buitensportaccomodatie. In overleg met Sport050 dringt G.Z. TriVia aan op een opening van openluchtbad de Papiermolen om zwemmen, in eerste instantie voor jeugd (binnen de geldende maatregelen), mogelijk te maken. Wij zijn op dit moment bezig met het maken van maatwerkplannen om te kijken hoe we dit vorm kunnen geven.

Vanuit Sport050 is het volgende gecommuniceerd naar G.Z. TriVia:

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet aangegeven dat de maatregelen op het gebied van sport vanaf 29 april op een paar punten worden versoepeld. Dit geldt onder andere voor georganiseerde buitensport voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar onder een aantal voorwaarden.  Uitgangspunt is dat de gemeente daarbij de regie heeft. De gemeente Groningen wil de mogelijkheden voor sport – binnen de voorwaarden – zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren. Sport050 heeft als onderdeel van de gemeente Groningen de regierol. In deze nieuwsbrief geven we de voorwaarden aan én de wijze waarop we hieraan binnen de gemeente Groningen invulling geven.  De informatie is daarbij nog erg recent en op sommige punten wordt nog gewerkt aan verduidelijking.  We verwachten dat er volgende week in dat geval meer duidelijkheid gegeven kan worden.  Als die duidelijkheid er is zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.  

Voor de openluchtzwembaden geldt dat landelijk wordt aangegeven dat het openstellen van het buitenbad een lokale afweging is. Dit vraagt om specifieke aandacht. Vereniging Sport en Gemeenten heeft de zwembadbranche gevraagd met een apart protocol te komen over hoe dat zou kunnen.  De veiligheidsregio stelt voor onze regio richtlijnen op en neemt een lokaal besluit.  De veiligheidsregio stelt ook een richtlijn op voor het gebruik van open zwemwater. Zodra de gemeente meer informatie heeft, zullen we de mogelijkheden bekijken en informatie hierover delen.

Update 12 april 2020:

Onderstaande communicatie is per mail verzonden aan alle leden. Heeft u deze niet ontvangen? Dan zijn wellicht onze gegevens niet meer up-to-date. Neem in dat geval contact op met de secretaris van uw afdeling.

Beste leden van G.Z. TriVia,

Het bestuur overlegt regelmatig over de ontstane situatie veroorzaakt door de coronamaatregelen. Wij houden jullie op de hoogte via de website van TriVia [red. via dit nieuwsbericht]. In deze mail informeren we jullie over het betalen van de contributie. In ons vorige bericht gaven we aan na te denken over het niet innen van de contributie in april, wij hebben echter besloten de contributie te blijven innen en verzoeken jullie deze niet terug te laten boeken (storneren). Wij hebben vanuit diverse externe partijen het advies gekregen om de contributies wel te blijven innen. Eén van deze partijen is de KNZB en zij zal zelf ook bij verenigingen contributies blijven innen.

Er is veel onzeker en dit zal voorlopig ook zo blijven. Grootste onzekerheid aan onze kant is de facturering van badhuur, dit is ook de reden dat wij genoodzaakt zijn contributies te blijven innen. Sport050, het onderdeel van de Gemeente Groningen die de huur regelt, kan op dit moment enkel aangeven dat ze de facturering opschort, maar kan nog geen duidelijkheid geven over het wel of niet moeten betalen hiervan.

Zodra wij zekerheid hebben en onze begroting hebben bijgesteld komen we bij jullie terug. Wij hopen op deze manier onze zwemvereniging (financieel) gezond te houden. Wij vragen jullie om begrip en hopen dat jullie allemaal ook gezond zijn en blijven.

Mocht je onverhoopt financieel in de problemen komen dan kun je contact opnemen met de secretaris van jouw afdeling. Deze kan dan samen met jou zoeken naar een oplossing. Hieronder zie je de mailadressen van de verschillende secretariaten. Indien je leden kent die geen mailadres hebben dan graag even verwijzen naar de TriVia website of telefonisch contact laten opnemen met de secretaris van de betreffende afdeling.

Vriendelijke groet en fijne paasdagen,

Richard Meijer, voorzitter G.Z. TriVia

  • Afdeling Wedstrijdzwemmen: Secretaris.wedstrijdzwemmen@trivia.nl
  • Afdeling Waterpolo: Secretaris.waterpolo@trivia.nl
  • Afdeling Masterszwemmen: Secretaris.masterszwemmen@trivia.nl
  • Afdelingen Leszwemmen, Trimzwemmen, Synchroonzwemmen en Zwemmen Speciaal: Secretaris.recreatief@trivia.nl

 

Update 2 april 2020:

Op 31 maart jl. zijn de bestaande maatregelen verlengd tot dinsdag 28 april. Dit betekend dan ook dat alle verenigingsactiviteiten tot 28 april stil liggen. G.Z. TriVia is, evenals alle andere verenigingen in de Gemeente Groningen, in overleg over de af te dragen badhuur. Tot dusver heeft de Gemeente Groningen enkel laten weten dat zij de facturering opschort. Zonder daadwerkelijke zekerheid of deze komt te vervallen, kan het bestuur niet beslissen om contributie definitief te verlagen of de inning hiervan (gedurende de maatregelen) stil te leggen.

Update 24 maart 2020:

Gisterenavond zijn de bestaande maatregelen verscherpt door het kabinet.

De KNZB heeft hierop laten weten alle lopende competities te stoppen en alle wedstrijden van het seizoen 2019-2020 af te lassen. Hiermee is voor waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen (op het gebied van wedstrijden) het seizoen afgelopen. Eventuele ingeplande wedstrijden komen derhalve te vervallen.

Het bestuur van G.Z. TriVia is druk in gesprek met externe partijen welke gevolgen dit heeft voor de vereniging. Hoewel er maatregelen zijn afgekondigd tot 1 juni, is het nog onduidelijk wat er met sportverenigingen gebeurd (immers: scholen zijn op dit moment nog gesloten tot en met 6 april). Daarnaast overlegt zij met de zwembaden in Haren, Groningen en Drachten over haar badhuur. Zodra deze overleggen afgerond zijn, kan het bestuur pas verder communiceren naar leden over het gebied van trainingen en contributies.

Als laatste heeft de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond een bericht gepubliceerd over de impact op de zwemwereld. Dit bericht is hier te lezen.

Update 21 maart 2020:

Door toedoen van het COVID-19 (Corona) virus is de Poiesz Jeugd Sponsoractie gestopt, waarmee eveneens de deelname van G.Z. TriVia aan deze actie is beëindigd. De volledige berichtgeving is hier te vinden.

Update 15 maart 2020:

Op last van de regering zijn sportverenigingen gesloten tot en met maandag 6 april 2020. De eerder gecommuniceerde periode wordt daarmee met één week verlengd. Tevens heeft Sport050 vandaag laten weten haar zwembaden te sluiten, wij kunnen hierdoor ook niet beschikken over de accommodaties waarin wij onze activiteiten houden.

De kantine van G.Z. TriVia is eveneens gesloten en door de verlenging vervalt ook de thuiswedstrijd van wedstrijdzwemmen op zaterdag 3 april aanstaande.

Het bestuur van G.Z. TriVia houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zal via deze pagina waar nodig updates delen. Daarnaast zullen alle leden uiterlijk 30 maart een mail ontvangen met de stand van zaken en de (op dat moment) bekende verlenging van de maatregelen.

Update 12 maart 2020:

Het bestuur van G.Z. TriVia volgt onverminderd de richtlijnen van de KNZB (d.d. 12 maart 2020) die zijn opgesteld naar aanleiding van het advies van het RIVM en de regering inzake het COVID-19 (Corona) virus. Alle trainingen, zwemlessen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten zullen daarom tot en met 31 maart komen te vervallen. Eventuele updates hierover volgen op deze pagina.

Dit omvat ook de geplande ALV op maandag 16 maart, de pubquiz (masters) op 20 maart, het proefzwemmen (leszwemmen) op 21 maart en het diplomazwemmen (leszwemmen) op 28 maart.

Eventuele nadere updates worden op deze pagina gepubliceerd.