Contributie

Contributie Synchroonzwemmen

 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de contributie van het synchroonzwemmen bij de Groninger Zwemvereniging Trivia. 

Binnen G.Z. TriVia wordt gewerkt met een jaarlijkse contributie. Het contributiejaar is van januari tot en met december. De contributie kan in één keer of via automatische incasso in maandelijkse termijnen betaald worden. Bij de maandelijkse termijnen vindt na de contributievaststelling op de ALV een inhaal plaats over de reeds verstreken maanden van het contributiejaar.

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt de contributie vastgesteld.

 

Activiteit Prijs per jaar Prijs per maand
Één keer per week trainen € 313,80 € 26,15

Afdrachten

 

Buiten de contributie zijn er nog een aantal andere kosten. Omdat G.Z. TriVia lid is van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, dient elk lid hiervoor een bondsafdracht en regiobijdrage te betalen. Beide bedragen worden in de eerste maand van het lidmaatschap en/of in elke eerste maand van het jaar geïnd.

De kosten voor een startvergunning zijn alleen van toepassing voor de zwemmers die wedstrijden (willen) zwemmen. De startvergunning is inclusief de bondsafdracht, dus deze zal niet nogmaals los geïncasseerd worden.
Voor de zwemmers die eenmalig in het jaar een wedstrijd willen zwemmen bestaat er een dagstartvergunning. Deze is maar één dag geldig.

Afdracht Prijs Wanneer
Bondsafdracht € 13,70 Eenmaal per kalenderjaar
Regiobijdrage € 3,90 Eenmaal per kalenderjaar
Startvergunning € 50,20 Eenmaal per kalenderjaar
Dagstartvergunning € 7,30 Kosten zijn per dag