Corona maatregelen

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er ook in de zwembaden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Op deze pagina houden wij actueel bij welke maatregelen er gelden voor zwembaden.

Zorg dat je voor je bezoek aan het zwembad op de hoogte bent van de op dat moment geldende coronamaatregelen. Deze worden vastgesteld door de Rijksoverheid en als vereniging hebben wij hierin geen mogelijkheden tot het maken van uitzonderingen. Alle op deze pagina genoemde coronamaatregelen zullen gehandhaafd worden door onze trainers/instructeurs en de medewerkers van het zwembad. Het niet volgen van deze maatregelen heeft tot gevolg dat we niet terecht kunnen in het zwembad.

Elke vereniging dient volgens de geldende maatregelen en protocollenm een ‘coronaverantwoordelijke’ aan te stellen. Deze persoon is het aanspreekpunt rond alle maatregelen binnen de vereniging. Binnen G.Z. TriVia is dit Jetze de Groot, te bereiken via j.degroot@trivia.nl

De genoemde coronamaatregelen zijn voor het laatst bijgewerkt op 29 november 2021.

Coronaregels november

Trainingen na 17:00 vervallen

Alle zwembaden dienen tussen 17:00 uur en 05:00 uur gesloten te zijn. Hierdoor vervallen in deze periode al onze trainingen en lessen.

De trainingen die in de ochtend en overdag plaatsvinden gaan wel door. Hiervoor is een QR CTB en een mondkapje verplicht voor zwemmers vanaf 18 jaar.

Voor alle bezoekers van onze vereniging

Onze verenigingsactiviteiten tussen 17:00 uur en 05:00 vervallen.

Voor een ieder die onze verenigingsactiviteiten bezoekt (dit omvat onder anderen leden, trainers/instructeurs, ouders) gelden de volgende huisregels:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Voor zowel leden als begeleiders vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs verplicht om het zwembad in te komen;
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht in de publieke ruimtes van het zwembad; 
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Maak gebruik van badslippers.

Voor zwemmende leden

 • Het kan zijn dat je je moet aanmelden voor je training. Dit is verschillend per afdeling.
 • Je bent alleen welkom op je verenigingsuur en kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd binnen in de accommodatie. Ben je eerder, wacht buiten of in de auto;
 • Om het zwembad binnen te komen is een QR Corona toegangsbewijs verplicht voor leden vanaf 18 jaar.
 • Draag een mondkapje in de publiek toegankelijke ruimten in het zwembad.
 • Om toegang te verkrijgen tot het zwembad heb je een polsbandje nodig. Zorg dat je deze bij je hebt!
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 • Het advies is om thuis je badkleding aan te trekken. Kleedkamers in het zwembad zijn wél weer open, maar hier moet men 1,5 meter afstand houden.
 • Volg een eventuele routing in het zwembad. Tassen kunnen in groepskleedkamers, kluisjes of aan het bad worden neergezet.
 • Tijdens het zwemmen hoeft er geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Het advies is om dit tijdens rustmomenten wél zoveel mogelijk te doen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 • Douchen na het zwemmen is mogelijk. Probeer drukte te vermijden en niet te lang na het zwemmen in de accommodatie te blijven.
 • Is de kleedkamer vol? Wacht dan tot er ruimte is óf gebruik een kleedhokje.

Begeleiding door ouders/verzorgers

 • Ouders/verzorgers hebben toegang tot de accommodatie mits zij in het bezit zijn van een QR Corona toegangsbewijs;
 • Ouders/verzorgers dragen hun gehele bezoek een mondkapje en houden 1,5 meter afstand.
 • Per kind wordt maximaal 1 ouder/verzorger toegelaten tot de accommodatie;
 • Ouders/verzorgers mogen de kinderen (indien noodzakelijk) begeleiden tot aan de douches bij de zwemzaal. Daarna dienen zij weer te vertrekken;
 • De publieke tribunes zijn gesloten. Tijdens trainingen en lessen mag er geen publiek aanwezig zijn.

Aanvullende bevoegdheden voor onze trainers

Onze trainers/begeleiders zijn bij een training aanwezig als vertegenwoordiger namens de club. Zij kunnen vragen van leden beantwoorden en eventueel doorverwijzen. Desondanks kunnen er situaties voorkomen waarbij onze trainer moet corrigeren op de uitvoering van de gestelde veiligheids- en hygiëne-eisen. Zij doen dit in het belang van de veiligheid en gezondheid van leden en het behoud van de verenigingsbrede toestemming om te blijven zwemmen.
De trainers/begeleiders hebben daarom de bevoegdheid om leden te waarschuwen, te verzoeken het zwembad te verlaten of te weigeren bij een training. Dit laatste geldt ook wanneer een registratie voor de training verplicht is en het betreffende lid nagelaten heeft zich te registreren.

Kantine G.Z. TriVia

De kantine van G.Z. TriVia in het Helperzwembad sluit eveneens dagelijks om 17:00 uur.