Corona maatregelen

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er ook in de zwembaden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Op deze pagina houden wij actueel bij welke maatregelen er gelden voor zwembaden.

Zorg dat je voor je bezoek aan het zwembad op de hoogte bent van deze webpagina. Alle hierop genoemde eisen zullen gehandhaafd worden door onze trainers/instructeurs en de medewerkers van het zwembad. Het niet volgen van deze eisen heeft tot gevolg dat we niet terecht kunnen in het zwembad.

Elke vereniging dient overeenkomstig het eerder genoemde protocol een
‘coronaverantwoordelijke’ aan te stellen. Deze persoon is het aanspreekpunt rond alle maatregelen binnen de vereniging. Binnen G.Z. TriVia is dit Jetze de Groot, te bereiken via j.degroot@trivia.nl

Gedeeltelijke afgelasting verenigingsactiviteiten

Door de geldende coronamaatregelen kunnen wij niet al onze activiteiten aanbieden. De afdeling Leszwemmen is op dit moment de enige afdeling die gebruik kan maken van de binnenbaden. De afdelingen wedstrijdzwemmen, waterpolo en masterszwemmen zijn gedeeltelijk weer gestart in de buitenbaden. Informeer bij de eigen afdeling naar welke trainingsmogelijkheden er zijn.

Voor alle bezoekers van onze vereniging

Voor een ieder die onze verenigingsactiviteiten bezoekt (dit omvat onder anderen leden, trainers/instructeurs, ouders) gelden de volgende huisregels:

 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan: Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden en jongeren tot 18 jaar hoeven dat niet.
 • Tijdens activiteiten in het water is er geen voorgeschreven afstand;
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuis-isolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Komt u uit een gebied waarbij een reisadvies is om twee weken in quarantaine te gaan, dan verwachten wij ook dat u gedurende deze 14 dagen niet bij onze vereniging komt. Een uitzondering is hierbij voor kinderen tot 12 jaar.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Maak gebruik van badslippers.
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan. Tenzij dit uit veiligheidsoogpunt nodig is.
 • Er een maximale groepsgrootte van 30 personen per zwembad. Personeel van het zwembad en trainers van onze vereniging worden hierbij niet meegrerekend. Voor het instructiebad van Kardinge kan afgeweken worden naar een kleinere maximale groepsgrootte in verband met de te houden afstand.

Voor zwemmende leden

 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden. Doe dit met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;
 • Meld je aan voor je verenigingsuur. Het is aan de afdeling hoe dit gedaan wordt; Dit kan per inschrijijst of de trainer noteert de presentie. Informeer hierover bij je eigen trainer.
 • Je bent alleen welkom op je verenigingsuur en kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd binnen in de accommodatie. Ben je eerder, wacht buiten of in de auto;
 • Om toegang te verkrijgen tot het zwembad heb je een polsbandje nodig. Zorg dat je deze bij je hebt!
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 • Trek thuis je badkleding aan. In het zwembad wordt je via een aangegeven route naar het bad geleid. Voordat je de zwemzaal binnen komt, trek je je schoenen uit. In de zwemzaal ontdoe je je van je buitenkleding en stopt deze in een eigen meegenomen tas. De tas wordt vervolgens op een aangewezen plek neergezet.
 • Zwemmers van 13 jaar en ouder dienen een mondkapje te dragen bij binnenkomst in het zwembad. Deze verplichting geldt tot en met in de kleedkamer. In het bad zelf, tijdens het zwemmen, is een mondkapje niet verplicht.
 • Zwemmers van 18 jaar en ouder dienen bij het sporten 1,5 meter afstand tot een ieder te behouden. Er is een uitzondering wanneer in een ‘bubbel’ van maximaal 4 personen getraind wordt.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 • Na het zwemmen verlaat je zo snel mogelijk de accomodatie. Via de aangewezen route loop je naar de kleedkamer. Douchen is niet mogelijk. Na het omkleden verlaat je direct het zwembad.
 • Er is een maximum aantal personen die in de gezamenlijke kleedkamers mogen zijn:
  • Kardinge: 5 personen per kleedruimte
  • Zwembad de Parrel: 4 personen per kleedruimte
  • Helperzwembad: 6 personen per kleedkamer
 • Is de kleedkamer vol? Wacht dan tot er ruimte is óf gebruik een kleedhokje.

Begeleiding door ouders/verzorgers

 • Begeleiding (in het zwembad) door ouders/verzorgers is mogelijk voor zwemmers die niet zelfstandig kunnen omkleden.
 • Per kind (tot en met 12 jaar) wordt maximaal 1 ouder/verzorger toegelaten tot de accommodatie.
 • Voor de kinderen zijn dezelfde eisen van toepassing die hierboven genoemd zijn onder ‘Voor de zwemmers’;
 • Ouders mogen de kinderen (tot en met 12 jaar én indien noodzakelijk) begeleiden tot in de zwemzaal. Bij de toegang tot de zwemzaal zijn overschoenen beschikbaar.
 • Ouders dienen tijdens het gehele bezoek aan het zwembad een mondkapje te dragen; dus ook in de zwemzaal.
 • Na het brengen van het kind, dienen ouders het zwembad te verlaten. Zij mogen geen gebruik maken van de tribune, kantine of enige andere ruimte in het zwembad om te wachten.
 • Vijf minuten voor het einde van de les hebben ouders (volgens de bovenstaande punten) opnieuw toegang tot het zwembad om hun kind op te halen en te helpen omkleden.

Aanvullende bevoegdheden voor onze trainers

Onze trainers/begeleiders zijn bij een training aanwezig als vertegenwoordiger namens de club. Zij kunnen vragen van leden beantwoorden en eventueel doorverwijzen. Desondanks kunnen er situaties voorkomen waarbij onze trainer moet corrigeren op de uitvoering van de gestelde veiligheids- en hygiëne-eisen. Zij doen dit in het belang van de veiligheid en gezondheid van leden en het behoud van de verenigingsbrede toestemming om te blijven zwemmen.
De trainers/begeleiders hebben daarom de bevoegdheid om leden te waarschuwen, te verzoeken het zwembad te verlaten of te weigeren bij een training. Dit laatste geldt ook wanneer een registratie voor de training verplicht is en het betreffende lid nagelaten heeft zich te registreren.

Routing in het zwembad

In alle zwembaden waar we gebruik van maken zijn vaste looproute’s vastgesteld voor leden en de eventueel noodzakelijk begeleidende ouder. Deze looproutes dienen stikt opgevolgd te worden en hier mag niet van af geweken worden.

In Sportcentrum Kardinge en het Helperzwembad zijn de looproute’s op de begane grond aangegeven met belijning op de grond. Volg in Kardinge looproute 1 voor het zwembad.

In Zwembad de Parrel dient u de peilen te volgen.

 

Mondkapjes verplichting

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje per 1 december 2020 verplicht in publieke ruimtes, zoals het zwembad. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

In het zwembad werkt dit als volgt:

 • Sporters van 12 jaar en jonger hoeven geen mondkapje te dragen;
 • Sporters van 13 jaar en ouder dragen een mondkapje vanaf binnenkomst van het zwembad tot en met in de kleedkamer. In de zwemzaal en tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje gedragen te worden.
 • Ouder(s)/verzorger(s) welke wel toegang hebben tot het zwembad, dienen hun gehele bezoek een mondkapje te dragen. Ook als zij in de zwemzaal zijn.

Kantine G.Z. TriVia

Op last van de rijksoverheid is de kantine van G.Z. TriVia in het Helperzwembad vanaf 20 september 2020 tot nader orde gesloten. Ook kinderfeestjes en bijeenkomsten in de kantine zijn voorlopig afgelast.